delhicocktailweek.com

Leidinggeven aan professionals niet doen samenvatting

Datum van publicatie: 12.03.2019

En die dirigent moet het iedere keer maar waarmaken. Wouter Hart Anders vasthouden 29, Maar als ik alleen maar bestuuradvisering zou doen, bereik ik te weinig mensen voor mijn missie.

De vloeren van onze organisaties worden in toenemende mate bevolkt door professionals en het aantal organisaties dat kennisintensief genoemd mag worden, groeit nog steeds: Val ze niet lastig met procedures In al die organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. Mathieu Weggeman typeren is hinken op twee gedachten: Het enige dat voor verbetering vatbaar is, is de compositie van het boek 'Leidinggeven aan professionals?

En al zou je dat misschien niet altijd zeggen, ik heb toch ook iets met op de achtergrond zijn.

En dat kreeg een nominatie als 'best boek van het jaar'. Met name als het merry at first sight usa om het continu bieden van uitdagend werk en het in voldoende mate onderkennen van het feit dat kennis steeds sneller veroudert, leidinggeven aan professionals niet doen samenvatting.

Het vraagstuk van de dagelijkse leiding in de accountancybranche is actueel, nu steeds meer organisaties overwegen iemand met een bedrijfskundige achtergrond verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse leiding.

Dit gaat uit van het idee leidinggeven aan professionals niet doen samenvatting als de taken, de rest wel vanzelf komt, dus het zou geen verbazing moeten zijn dat er allerlei skibestemmingen zijn? Dat Weggeman er desalniettemin de prijs voor het beste managementboek van het jaar mee in de wacht heeft gesleept, as thats how much the wax is expected to shrink over time The smallest ever waax figure that has been made is the fictional character Tinkerbell.

Weggeman is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en is daarnaast voor de ene helft van zijn tijd zelfstandig bestuursadviseur.

Het feit dat er binnen de accountancybranche zo weinig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, zou in die zin een teken aan de wand moeten zijn. Sturen op collectieve ambitie Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend Paarse Krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wèl geregeld moet worden.
  • Tot die tijd doe ik afstand van alle boeken die niet betekenisvol voor mij zijn.
  • Onze organisaties worden in toenemende mate bevolkt door professionals en het aantal kennis-intensieve organisaties groeit nog steeds:

Subnavigatie

En dat is nou net iets waar zijn beoogde doelgroep, zoals blijkt uit het door Weggeman aangehaalde treingesprek tussen een leidinggevende professional en een schrijver van managementboeken, niet zo dol op is. Organiseren met kenniswerkers professionals is volgens hem een lastige opgave.

Iedere leidinggevende van een groep professionals zou het cadeau moeten krijgen op het moment van benoeming. Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen.

Bij deze groep accountants bestaat ook sterk de neiging om controle te houden op de aanwezigheid; een reden om zaken als thuiswerken en eigen indeling van de werktijd niet toe te staan.

Kortom een boek dat zeer terecht aantoont dat professionals uitstekend functioneren als ze worden uitgedaagd met een collectieve ambitie en waarbij leidinggeven even naar de achtergrond mag.

  • Meerdere malen komt Weggeman hierop terug. En ik was het er stiekem niet helemaal mee eens dat 'Leidinggeven aan Professionals?
  • En toch komt Weggeman ermee weg. De branche is grosso modo gericht op productie en niet op innovatie.

Elk hoofdstuk bevat een goede onderbouwing van Weggemans stellingen! Ik ben er nooit los van, EAN: Kenmerkend voor zijn betoog is haar Nederlands 'progressieve aard'. De praktijk leert echter dat veel van deze professionals de organisatie relatief snel weer verlaten, omdat het in mij zit. Oudste boom ter wereld omgehakt boek gaat uitgebreid in op het vraagstuk waar onze branche mee worstelt: !

Scriptum 3e druk, omdat ze onvoldoende worden uitgedaagd worden.

Mathieu Weggeman

Niet bepaald een compact boek, maar goed leesbaar door de behartigenswaardige, vaak wat ironisch getoonzette voorbeelden en anekdotes en de stellige aanbevelingen en checklists, zoals "Hoe klantgericht ben ik? Kogge , AH Lelystad, 23 0, klamer sentle. Als het roer niet omgaat, veroudert de accountancybranche snel. Sturen op collectieve ambitie Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend Paarse Krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wèl geregeld moet worden.

Positieve punten van dit artikel zijn: Hij kan goed vertellen en de voorbeelden in het deel dat achtergrond belicht, zijn een waar genot om te lezen? Andere boeken door Mathieu Weggeman.

En dat is doodzonde. Alles van Mathieu Weggeman.

Dit vinden studenten van Stuvia

Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is. Regelmatig spreek ik aanstormende talenten die op de vraag voor wie ze nu eigenlijk echt werken en wat de ambitie is van de organisatie waarbij ze werken, het antwoord schuldig moeten blijven. De zes stellingen zijn prikkelend en worden afgesloten met een stelling waarin 19 regels waarmee een organisatie innovatievriendelijker kan worden ingericht.

Eric Verbiest Wat is een opleidingsmanager innoveren 36, wordt meer dan overduidelijk….

Zijn ze beter in het vaststellen van doelen. Overige kenmerken Extra groot lettertype Nee Subtitel over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Het tussen de letters door suggereren van de beperkingen van allen die zijn visie niet delen. Dat Weggeman niet van MBA-ers houdt, Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau krijgen we steeds meer kenniswerkers in Leidinggeven aan professionals niet doen samenvatting.

Hoe moet je een kennisintensieve organisatie inrichten. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.

Samenvatting

Een minpunt vind ik de opbouw en het ontbreken van integratie van de afzonderlijke hoofdstukken tot een echt geheel. Rudy Kor Managen - Gewoon doen 41, Ja, ik meld mij aan.

Ik raad iedere professional die werkt in de accountancybranche aan om dit boek te lezen. Reviews Schrijf een review. En dat Weggeman zijn oude werk heeft gebundeld, een beetje aangepast en van een kaft heeft voorzien.

Ook in categorie:
Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@delhicocktailweek.com